Kulturföreningen Welest köper in och arrangerar teater- och andra kulturprogram i Älvdalen. Vi är en ideell lokal del av folkrörelsen Riksteatern.

Du kan gå med som enskild medlem. Även föreningar, studieförbund med flera kan gå med.

Vid årsmötet väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för verksamheten.


Du får kulturlivet att blomma
- om Du själv är med! -